2014, Ανακατασκευή διαμερίσματος Αθήνα

αρχιτέκτονες

• Ολική ανακαίνιση σε διαμέρισμα 80μ2 σε παλιά πολυκατοικία του 1962 στο κέντρο της Αθήνας. (2014)
• Επανασχεδιασμός κάτοψης με μεταφοράς κουζίνας-μπάνιου κλπ, σχεδιασμός επίπλων, διακόσμηση και ολική παρακολούθηση κατασκευής (προμετρήσεις, κοστολόγιο, παραγγελίες, επίβλεψη)

αρχιτέκτονες

αρχιτέκτονες

αρχιτέκτονες

αρχιτέκτονεςcaneplex