σπίτι αρχιτεκτονική διακόσμηση τέχνες πρόσωπα αρχιτέκτονες διακοσμητές διακοσμητικά άρθρα θέσεις προτάσεις
Σχεδιασμός Περιπτέρου
σχεδιασμός-κατασκευή Περιπτέρου
Θέμα Επαγγελματικός χώρος
Τόπος horeca
Διακοσμητές Δήμητρα Αγγέλου
Είδος κατασκευή Περιπτέρου
φωτογραφίες Δήμητρα Αγγέλου
Το περίπτερο σχεδιάστηκε από την Δήμητρα και η ιδέα δημιουργήθηκε από το κλασικό "ελληνικό κιόσκι", έτσι ώστε το περίπτερο να είναι αυτοστήριχτο. Ο σκελετός του αποτελείται από φυσικά άβαφα ξύλα τα οποία "αγκαλιάζουν" και "προβάλουν" το προΪόν της εταιρείας που είναι φυσικοί, ακατέργαστοι κόκκοι καφέ.

Δήμητρα Αγγέλου

Σχεδιασμός περιπτέρου
Φωτογραφίες:Ⓒ Λευτέρης Μιαούλης Κυριακή Ντοβίνου