‘φ‘±‘‡‘±¦Δ‘‚‘₯‘΅¦Η, ¦Δ‘ψ‘ͺ¦Φ‘½¦Ε¦ε‘‡‘΅¦Η, ‘Ί‘±‘ͺ‘±‘†‘¨ ‘‚¦Δ‘Ό¦Δ‘ͺ‘±
‘ω‘ο‘λ ‘†‘±‘Ό ‘φ‘υ‘λ‘£‘£‘τ‘φ‘λ ‘£‘ί‘ο‘ξ‘τ‘λ ‘£‘ο ‘έ‘ό‘υ‘€‘ς‘°‘ό‘ω‘λ KAI ‘φ‘λ‘ω‘λ‘έ‘ο
1.Patchwork ‘±¦Δ¦ε MORPHOS 2. d-structured- ‘ξ‘ο‘υ‘ό‘€‘ξ‘σ‘£, 3. ‘έanda-fauteuil-marron ‘λ‘ν‘λ‘ϋ
‘φ¦ε‘†‘†‘Ό‘‡‘ψ¦Η ‘†‘±‘‡‘±¦Δ‘‚¦Η ‘Ί‘΅ ¦α¦Φ¦Ρ¦ε ¦Ι¦α‘Ζ‘Ί‘± ‘±¦Δ¦ε ZANOTTA, ‘†‘‚‘‡¦Ρ¦Ε‘ψ:_Lennon_fit ‘±¦Δ¦ε ‘λ‘°‘ί‘ό‘ω‘§‘τ‘φ‘σ‘£, ‘ξ‘΅‘ζ‘Ό‘¨: UP5 ‘±¦Δ¦ε ‘ξ‘ο‘υ‘ό‘€‘ξ‘σ‘£
‘έ‘ψ¦η¦ά 542398272 ‘±¦Δ¦ε DESIGNSHOP, ‘φ‘‚‘‡¦Ρ¦Ε‘ψ: Anna ‘±¦Δ¦ε ¦Ρ‘ψ DING, ‘ξ‘΅‘ζ‘Ό‘¨: ‘φ‘±‘‡‘±¦Δ‘‚¦Η ‘±¦Δ¦ε MORPHOS
Ne. ‘ρ‘σ‘°‘λ‘£, ‘φ‘‚‘‡¦Ρ¦Ε‘ψ: AC Lounge ‘ξ‘ο‘υ‘ό‘€‘ξ‘σ‘£, ‘ξ‘΅‘ζ‘Ό‘¨: ‘†‘±¦Ε‘‚‘†‘ͺ‘± 081 ‘ρ‘σ‘°‘λ‘£
Chance ‘±¦Δ¦ε LOFT (‘£¦η¦Ε‘ψ¦Η), ‘†‘‚‘‡¦Ρ¦Ε‘ψ: Kosmos ‘φ‘λ‘ݑ‘λ‘ω‘τ‘λ, ‘ξ‘΅‘ζ‘Ό‘¨: ‘μ¦β‘‡‘Ό‘±‘†¦ε¦Η ‘†‘±‘‡‘±¦Δ‘‚¦Η MORPHOS
LONIZER ‘±¦Δ¦ε ‘ϊ‘τ‘φ‘°‘ό‘ο‘έ‘τ‘έ‘υ‘ό ‘φ‘‚‘‡¦Ρ¦Ε‘ψ: PAN ‘±¦Δ¦ε ‘ρ‘σ‘°‘λ‘£ ‘ξ‘΅‘ζ‘Ό‘¨: Lisa bordeaux ‘ξ‘ο‘υ‘ό‘€‘ξ‘σ‘£
‘φ¦Φ‘†‘ͺ‘Ό‘†¦ε ‘†‘±‘½‘Ό¦Ι¦Ρ‘Ό‘†¦ε ‘±¦Δ¦ε LOFT (‘£¦η¦Ε‘ψ¦Η) ‘φ‘‚‘‡¦Ρ¦Ε‘ψ: Sensogonia ‘±¦Δ¦ε HOMAD,‘ξ‘΅‘ζ‘Ό‘¨: ‘υ‘΅¦Φ‘†¦ε¦Η ‘†‘±‘‡‘±¦Δ‘‚¦Η MORPHOS
1.DETROIT4 ‘±¦Δ¦ε ROOMSERVICE, 2.KOSMOS ‘±¦Δ¦ε ‘φ‘λ‘ݑ‘λ‘ω‘τ‘λ, 3.HOC ‘±¦Δ¦ε ‘ρ‘σ‘°‘λ‘£, 4.CONCEPT7 ‘±¦Δ¦ε ‘ρ‘σ‘°‘λ‘£