Ανακαίνιση εμπορικού καταστήματος

Όμορφη Πόλη

Η διακοσμήτρια Δήμητρα Πετρακοπούλου ανανεώνει ένα κατάστημα με ίδη κολύμβησης χρησιμοποιώντας λαμπρά χρώματα και μια ευρηματική γιγαντοαφίσσα στο ταβάνι.

Όμορφη Πόλη

Λουκούμια κατασκευάζονται σε διάφορα μέρη, δύο όμως είναι τα διάσημα. Τα λουκούμια Σύρου και (στην Μακεδονία) τα λουκούμια του Λαηλιά Σερρών, οι γνωστοί «ακανέδες». Και στις δυό περιπτώσεις η διαφορά οφείλεται στο νερό. Το διάσημο Συριανό λουκούμι ήρθε και έδεσε (κρλξ) με το λιγοστό και υφάλμυρο νερό του νησιού και απέκτησε μοναδική ταυτότητα.

Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόληcaneplex