Όμορφη Πόλη

Καρδαμύλη
Καφενείο στην Πηγή

Καφενείο στην Πηγή, Καρδαμύλη

Ένα κλειστό καφενείο μετατρέπεται σε σπίτι

Το παλιό καφενείο του χωριού είχε μείνει έρημο για χρόνια αφού δεν υπήρχαν πια πελάτες. Το χωριό Πηγή πάνω από την Καρδαμύλη δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ, όμως οι άνθρωποι έγιναν κάποτε πολύ λίγοι. Με την χρήση των αυτοκινήτων και λεωφορείων κατέβαιναν για τον καφέ τους στην πόλη, έτσι δεν χρειαζόταν πια το καφενείο του χωριού.
Την ανανέωση μετατροπή έφεραν σε πέρας η Ελένη Τσαγαρίδα και ο Jamie Anderson με το τότε γραφείο τους.