Όμορφη Πόλη

Κατοικία στην Αίγινα

από την Ρένα Κοντράρου

φωτογραφίες: Κυριακή Ντοβίνου

Κατοικία στην Αίγινα

Διακόσμηση, επιμέλεια, εκτέλεση: Ρένα Κοντράρου