Όμορφη Πόλη

Διαμέρισμα στην Ν. Σμύρνη

από την Ρένα Κοντράρου

φωτογραφίες: Κυριακή Ντοβίνου

Ανακαίνιση διαμερίσματος

Εκτέλεση, επιμέλεια, διακόσμηση: Ρένα Κοντράρου

διακοσμητές αθήνα
διακοσμητές αθήνα
διακοσμητές αθήνα
διακοσμητές αθήνα
διακοσμητές αθήνα
διακοσμητές αθήνα
διακοσμητές αθήνα
διακοσμητές αθήνα
διακοσμητές αθήνα
διακοσμητές αθήνα
διακοσμητές αθήνα
διακοσμητές αθήνα
διακοσμητές αθήνα
διακοσμητές αθήνα

Ρένα Κοντράρου
Μορφολόγος-Διακοσμήτρια
Ηρώων Πολυτεχνείου 4Α Πειραιάς
T.K. 185 31
τηλ: +30 210 4119563
Μάνης 17Β Δάσος Χαιδαρίου
T.K. 124 62
τηλ: +30 210 5325966 – 5322522
κινητό: +30 6944 332297
papakont@otenet.gr