Όμορφη Πόλη

Κέρκυρα
από ανακυκλωμένα υλικά

Κέρκυρα, Άγιος Βλάσσης

Νέο σπίτι, παλιά υλικά

Το υπέροχο εξοχικό σπίτι κατασκευάστηκε στη βάση μιας παλιάς αποθήκης και ολοκληρώθηκε με υλικά που προήλθαν από κατεδαφίσεις. Τα δοκάρια της στέγης και τα πλακάκια της κουζίνας πχ αποκτήθηκαν από μάντρα υλικών στην Αθήνα. Παρόμοιας προέλευσης είναι και τα περισσότερα έπιπλα και διακοσμητικά του σπιτιού.