Όμορφη Πόλη

Λευτέρης Μιαούλης | Lefteris Miaoulis

Φωτογραφία, Φαγητό, Internet

Λευτέρης Μιούλης | Lefteris Miaoulis

Φωτογραφία, Φαγητό, Διαδίκτυο | Photography, Food, Internet

Βιογραφικό Σημείωμα

PERSONAL INFORMATION
Nationality: Greek
Gender: Male
CONTACT Website: https://lefterismiaoulis.omorfipoli.com and http://www.omorfipoli.com
Email: lefteris ‘at’ omorfipoli ‘dot’ com
Tel: +30 6982214764

A Press Photographer. Has worked in major Greek Newspapers and Magazines.
Fine Art, Architecture and Landscape Photography