Όμορφη Πόλη

Σάμος
Αξιοποίηση παλαιού σπιτιού

Σάμος, Πυθαγόρειο

Πετράκου - Λουλουργάς

Η εξοχική κατοικία βασίστηκε σε ένα παλιό σπιτι του χωριού το οποίο συντηρήθηκε και του έγιναν κάποιες μετατροπές και προσθήκες.
Ενδιαφέρουσα είναι η ένταξη της πισίνας και της βεράντας δίπλα στις κεραμοσκεπές των γειτονικών σπιτιών.